Literatuurlijst

In en om de Hofstad
Den Haag in de loop der tijden
en hoe onze voorouders leefden
J. G. Pippel
1942

Die Haghe
Bijdragen
en
Mededeelingen

Mouton & Co
1906

Physiologie
van Den Haag
door een Hagenaar
K. Fueru
1843

Den Haag, over bouwen breken en behouden
Michiel vd Maat en Guus Rijven,
uitg. Paagman)