De martkt in 1880

Op de markt kon men zoo ongeveer van alles koopen
Boter en kaas, gedroogde en gebakken visch, eieren en zuur
nieuwe en gedragen kleren en ondergoeden, parapluies,
sinaasappelen en alle mogelijke andere vruchten, al naar
mate van het seizoen. Oud roest, potten en pannen en geheele serviezen,
bloemen, planten en bollen. Kippen konijnen en honden, Sigaren, snoepgoed en koek.
Bij de losse en reizende kooplui allerhande artikelen waarmede zij rondreisden
De stalletjes waar gedrukte liedjes te koop waren, hadden veel aftrek en meenigmaal droeg de verkooper ze voor.

Strophe uit "het verlaten meisje"

Ik was nog maar pas zestien jaren
Toen ik het ouderlijk huis verliet
Ik kreeg kennis aan een jongmensch met blonde lokken
Die bracht mij in ellende en verdriet
Hij teekende voor zes jaren en ging toen naar de Oost
Nu zit ik met droefnis te wachten met
De kleine op mijn schoot

of uit "ik wou dat ik een dier was"

Ik wou dat ik een vloo was
Dan had ik het zeker goed
Dan prikte ik de menschen
Ik leefde van hun bloed
als ik dan mijn vrouw kon pikken
Had ik plezier er van
Want ik weet precies de plaatsen
Waar ze 't niet verdragen kan

Amoureuzer was " geef me een zoentje"

Geef me een zoentje, lieve schat
Je bent toch niet zoo'n groentje
Je weet van 't kussen toch wel wat
Geef me een zoentje, 't is toch zoo zoet
Probeer het, en je leert het
al je het maar dikwijls doet

Zwaar Erotisch was "Gedraag je als een man"
Doch het boek zwijgt als het graf na de vernoeming
en wel uit eerbaarheidsoverwegingen.
(maar we zijn zoekende)

(Uit in en om de hofstad, 1906 blz 136 e.v.