Ridderzaal (loterijzaal)

Interieur der Ridderzaal 1768, achteraan de installatie van de generaliteitsloterij

Maar tevens worden wij schaamrood, als wij ons herinneren,dat bij plechtige gelegenheid een Jacob Cats zich niet schaamde, de heilige wanden te misbruiken tot de lafste vergelijkingen, en in zijne toespraak aan H.H.M.rhetorische figuren durfde te bezigen als deze : "De spinne-kop is een gedierte dick van buyck en met lange krauwels, gewoon syn netten overal uyt te zetten om yet te vangen!" Zoo sprak de dichter, zoo sprak de staatsman! Was het dus wel te verwonderen dat het met de lande erger werd dan voorheen? En thans, die zaal zoo trotsch van bouw,de reusuit den voortijd, zoo rijk aan herinneringen: "die zaal dient in onze dagen,niemand die van den gruwel onbewust is, zij dient tot de trekking der Loterij" (tekst uit Psychologie van Den Haag 1843, zie literatuurlijst figuur uit in en om de hofstad, zie literatuurlijst)(Gemeente archief)