Pflug

Zoals bekend was de eerste Ploeg in Nederland eigenlijk een Pflug Gelegerd te leyden kwam hij regelmatig te Den Haag waar hij na zijn huwelijk
ook is gaan wonen.


Hoe de goede man reisde is ons niet bekend, waarschijnlijk nam hij in Leyden de trekschuit
naar Den Haag. De trekschuit kwam aan op het Zieken zodat onderstaande figuur schetst hoe hij
kennis maakte met de hofstad. (voor 1772)