Het Begin

In een van de boeken over Den Haag die ik onlangs weer rijker ben geworden stond deze gravure. Bron voor de gravure was wederom het Gemeente acrhief in Den Haag.

Eigenlijk ongelooflijk wat een moois daar allemaal niet aanwezig is, verstopt tenzij je er om vraagt. Gelukkig heeft het Gemeente archief ook een formidabele webiste, waarop je dus ook deze gravure terugvind. Waarom ben ik zo gecharmeerd van deze prent? Wel het laat het Den Haag zien uit de tijd van de eerste Pflug. De eerte Ploeg, dus, die dragonder was. Als je kijkt op het plaatje bij de genealogie op mijn site dan zie je veel uniforme overeenkomsten. Een dragonder is een gewone infanterist maar dan per knol. Over de exacte tijd waarin deze gravure geplaatst moet worden bestaat enige discussie tussen mij en het Gemeente archief. Zij dateren deze gravure vroeger dan ik. Reden voor mij om hem later te dateren is een andere gravure/prent uit het gemeentearchief die een kopie zou zijn van deze prent en gedateerd is 1765. Nu kunnen kopieën m.i. nooit eerder ontstaan dan het origineel . Dus wederom een zoektochtje, dat ik onder de prent wel uitleg.

 

Desgevraagd is mij het volgende verklaard, ik citeer (m.u.v. het eerste lidwoord)

Het kunstwerk is een werk van W. Esser. Dit werk kan nooit later zijn dan 1765 vanwege de sterftedatum van de kunstenaar in 1860. Het Haags gemeentearchief heeft in totaal 4 prachtige tekeningen van de hand van deze kunstenaar.

Als extra aanvulling stuur ik als bijlage de afbeeldingen van deze werken in ons bezit als bijlage voorzien van een korte beschrijving.

De beschrijving is als volgt:
Een primitieve voorstelling van de Dagelijkse Groenmarkt met rechts de Vleeshal en op de achtergrond links van het midden de Grote of St. Jacobskerk en het Stadhuis.
Inventarisnummer: gr. A 27
Afmeting: 285 x 370 mm
Vervaardiger: Esser, Wijnand (1779-1860)
Jaar van vervaardiging: ca. 1820
Techniek: penseel in kleur, pen in grijs, over sporen van potlood

De tweede zin is raadselachtig, ik ben er nog niet helemaal uit wat daar bedoeld wordt. Natuurlijk is het werk later dan 1765. Het origineel is gedateerd 1765. En juist daardoor was ik getriggerd.Iemand maakt een kopie die dus later is dan 1765. Aangezien in 1772 Pflug trouwt in Den haag en de kopie-ist (hoe schrijf je dat tegenwoordig) maakt gebruikt van meer detail rond de dragonder, dan heeft ie een voorbeeld gehad. Met de uiteindelijke beschrijving leren we dat het stuk gedateerd is ca 1820 en Pflug was toen al lang dood aangezien zijn weduwe in 1816 "de geest gaf". Het is dus zeker niet Pflug die model heeft gestaan, jammer, maar ondanks dat geeft de prent zeer goed weer hoe hij eruit zou kunnen hebben gezien en in wat voor omgeving hij leefde. Dat de gravure een werk is naar een ander werk van La Farque is mijn conclusie. Bijgaand dit werk gedateerd in 1765 in een mouse over met bovenstaande afbeelding in kleur.De boom is een hooiwagen geworden maar de hond, de soldaat met vrouw etc. is gelijk.

Ziet u de zwart wit is gedateerd 1765 en de kleur ongeveer 1820 . Grappig is dat ik terwijl ik deze pagina schrijf,ontdek dat er een kleurenversie is .