In december 1990 is de Stichting Eindhovens Muziekmuseum opgericht door Geert Tiersma.
Doel van de stichting was het onder dak brengen van de verzameling muziekinstrumenten van de oprichter.
Totdan had deze iedere vrije en vrijgemaakte plaats in zijn woonhuis bestemd voor de opslag van deze instrumenten.

In november 1991 organiseerde de stichting een benefietfestival om de nodige gelden bijeen te krijgen om het voormalige
Fiom pand in Eindhoven te huren. Het festival was uniek qua opzet en heeft vijf zeer geslaagde dagen opgeleverd.
Helaas is het festival met een negatief saldo -8.000,- NLG afgesloten. Daar de mogelijkheid bestond dat bij het innen van vorderingen de verzameling instrumenten zou verdwijnen of  gesplitst wordenj heeft de oprichter de verzameling (eerder ingebracht in de Stichting)  weer ontrokken aan de invloedsfeer van de Stichting.

Het bestuur van de stichting heeft hierop de voorzitter/oprichter moeten ontheven van zijn bestuurfunkties. Tijdelijk werd de voorzittersfunctie waargenomen door M. van Praag. Voor zover mogelijk is het negatieve saldo door prive donaties aangevuld en is de stichting sindsdien in leven gehouden.

Het huidige bestuur bestaat uit B.B. Ploeg en Drs. Ing. E.R.G. Ploeg. In de jaren dat zij de stichting bestuurden heeft de stichtiing een aantal commerciele activiteiten ontwikkeld die zij onder de naam WeDo! kan uitvoeren.

Bekend is o.a. WeDo! Records, WeDo! Productions, WeDo! Gifts en WeDo! Consultancy.
Alle instrumenten zijn in 1991 gefotografeerd en geindexeerd. Van de foto's zijn de meesten verloren gegaan samen met de verzameling zelf, het aantal dia's dat nog in bezit is bij de Stg EMM vindt u hier.

De Voorzitter